Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Đỗ Thanh Bạch

Số tài khoản: 0071000950023

Ngân hàng VietcomBank chi nhánh TP HCM

(Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam)

Chuyển khoản qua ngân hàng Vietinbank

Chủ tài khoản: Đỗ Thanh Bạch

Số tài khoản: 711A35274993

Ngân hàng VietinBank chi nhánh 6 TP HCM

(Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam)